انگشت وسط (ژست)

در فرهنگ غربی، نشان دادن انگشت وسط یا انگشت میانی به کسی، یک ژست دستی مستهجن است و حکم فحش دارد. این ژست حاکی از نارضایتی و نفرت متوسط تا شدید است و معنای آن تقریباً معادل فاک یو است. این ژست با نشان دادن پشت دستی که فقط انگشت میانی آن راست شده انجام می‌شود، گرچه در برخی جاها بجای این انگشت، از انگشت شست استفاده می‌شود. تاریخ این ژست به یونان باستان برمی گردد و در روم باستان نیز استفاده شده است.

شخصی در حال «نشان‌دادن انگشت وسط»

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش