انگشت کوچک یا انگشت پنجم نام انگشت انتهایی دست است که در انسان شامل یک انگشت در هر دست می‌شود (در مجموع ۲ انگشت). این انگشت کوتاه‌ترین و باریک‌ترین انگشت دست است.

انگشت کوچک
انگشت کوچک
جزئیات
سرخرگ‌هاulnar artery
عصب‌دهیعصب زند زیرین
لنفsupratrochlear
شناسه‌ها
لاتینdigitus minimus
manus, digitus
quintus, digitus V
TA98A01.1.00.057
TA2155
FMA24949

انگشتان دست دارای سه استخوان مجزا هستند که بین آن‌ها مفصل وجود دارد و در انتهای آن‌ها ناخن قرار دارد.

جستارهای وابسته ویرایش

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  • بهرام الهی (۱۳۷۷)، «اول»، آناتومی اندام فوقانی، تحتانی، مفاصل (ویراست ۴)، تهران: جیحون، ص. ۱