انگلیسی‌سازی

انگلیسی‌سازی (به انگلیسی: Anglicisation) فرایند دگرگونی هرچیزی به‌سوی نزدیکی هرچه بیشتر به هنجارهای انگلیسی را گویند.

انگلیسی‌سازی اجتماعیویرایش

انگلیسی‌سازی اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف مهم پادشاهی انگلستان در مناطق سلت‌نشین پادشاهی متحده شامل ایرلند، ولز و اسکاتلند بود. نیز انگلیسی‌سازی اجتماعی خصیصه‌ای بود که در بخشی از جوامع زیر نفوذ بریتانیا وجود داشت.

انگلیسی‌سازی زبانیویرایش

در مفهوم زبانی، انگلیسی‌سازی به سیاست استفاده از زبان انگلیسی اطلاق می‌شود؛ چنانچه این سیاست یکی از علل شرکت در جنگ بوئرها بود. دگرگونی زبانی در بُعد شخصی و مبتنی بر تصمیم فردی نیز نوع دیگری از «انگلیسی‌سازی زبانی» است.

انگلیسی‌سازی واژگان و نام‌های دیگر زبان‌های ناانگلیسیویرایش

این فرایند عبارت است از: دگرگونی صورت نوشتاری و گفتاری عناصر یک زبان به‌سوی هرچه انگلیسی‌تر شدن

منبعویرایش