انیدریت (به انگلیسی: Anhydrite) با فرمول شیمیایی CaSO4 از مجموعه کانی هاست و از کلمه یونانی anhudros به معنای بدون آب گرفته شده‌است. CaO:۴۱٫۲٪ SO۳:۵۸٫۸٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: ورقه ای(لایه‌ای) - منشوری - هگزائدر - ماکله - دارای سطوح، رنگ: سفید - آبی - خاکستری - قرمز یا بنفش، شفافیت: نیمه شفاف، جلا: شیشه‌ای - صدفی، رخ: عالی- مطابق با سطح خوب - مطابق با سطح، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن هیدروترمال - رسوبی - است.

انیدریت
تصویری از انیدریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از کلمه یونانی anhudros به معنای بدون آب گرفته شده‌است.
نام دیگر Anhydrite
فرمول شیمیایی CaSO4
ترکیب شیمیایی CaO:۴۱٫۲٪ SO۳:۵۸٫۸٪
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری ورقه ای(لایه‌ای) - منشوری - هگزائدر - ماکله - دارای سطوح
شکل ظاهری بلور- اگرگات دانه‌ای - الیافی - دانه‌ای فراوان است و بیشتر در آلمان غربی و شرقی، فرانسه، اطریش، آمریکا، شیلی و URSS
رنگ سفید - آبی - خاکستری - قرمز یا بنفش
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۳٫۵
وزن مخصوص ۲٫۹-۳
رخ عالی- مطابق با سطح خوب - مطابق با سطح
جلا شیشه‌ای - صدفی
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز ژیپس - کریولیت - کلسیت - باریتین- هالیت- ژیپس- پلیهالیتآتشفشانی - ماگماییشیارداردر اشکال منشوری
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال - رسوبی -
محل پیدایش چک اسلواکی

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن ژیپس - کریولیت - کلسیت - باریتین- هالیت- ژیپس- پلیهالیتآتشفشانی - ماگماییشیارداردر اشکال منشوری است ، از نظر ژیزمان بلور- اگرگات دانه‌ای - الیافی - دانه‌ای فراوان است و بیشتر در آلمان غربی و شرقی، فرانسه، اطریش، آمریکا، شیلی و URSS یافت می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش