اوتو در زبان سومری (اود-UD)[۱] در اکدی شاماش یا شامشی [۲] به معنی خدای خورشید و دادگستری است. در اسطوره های سومری اوتو پسر خدای ماه، سین، و خدابانو نینگال است. برادر و خواهرانش ایشکور و اینانا و اریشکیگال می‌باشند .

اوتو از کوه‌های خاوری بالا می آید و از کوه‌های باختری پائین می‌رود .

شمش اکدی برابر است با اوتو .

در دیگر زبان‌هاویرایش

اوتو تلفظ اکدی واژه سومری اود است. معمولاً /د/ سومری به /ت/ اکدی تبدیل می‌شود و /و/ پسوند نام نگاری اکدی است.

منابعویرایش

ویکی انگلیسی