اوستن (پسر داریوش دوم)

اوستن و یا هوشتانه، (در قرن چهار پیش از میلاد) یک شاهزاده هخامنشی پسر داریوش دوم از پروشات و برادر کوچک‌تر اردشیر دوم بود. او پدر آرشام و پدربزرگ داریوش سوم آخرین شاهنشاه هخامنشی بود. او در کشتار خانوادگی اردشیر سوم به قتل رسید.

منابعویرایش

  • Otto Neuhaus: Der Vater der Sisygambis und das Verwandtschaftsverhältnis des Dareios III Kodomannos zu Artaxerxes II und III. In: Rheinisches Museum für Philologie, Bd. 57. (1902), S. 610–623.