اوشن رنجر (به انگلیسی: Ocean Ranger) یک کشتی بود که طول آن ۳۹۶ فوت (۱۲۱ متر) و ارتفاع آن ۳۳۷ فوت (۱۰۳ متر) بود. این کشتی در سال ۱۹۷۶ ساخته شد.

اوشن رنجر
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶
تعمید: ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶
تکمیل ساخت: ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶
به دست آورده شده: ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶
مشخصات اصلی
گنجایش: 25,000
درازا: ۳۹۶ فوت (۱۲۱ متر)
پهنا: ۲۶۲ فوت (۸۰ متر)
ارتفاع: ۳۳۷ فوت (۱۰۳ متر)
آبخور: ۷۹ فوت (۲۴ متر)
آبخور: ۱۵۱٫۶ فوت (۴۶٫۲ متر)

منابع ویرایش