اونس سیال

اونس سیال یا اونس مایع (به انگلیسی: Fluid Ounce) (اختصاری fl oz یا .fl. oz یا .oz. fl یا در گذشته: ℥ یا fl ℥ یا f℥ یا ƒ ℥) یکای اندازه‌گیری گنجایش مایع است.

تعریف و اندازهویرایش

این یکا معادل ۱⁄۲۰ پینته امپراتوری بریتانیا و ۱⁄۱۲۸ گالون آمریکایی است.

اونس سیال در یکاهای امپراتوری برابر ۲۸/۴۱۳۰۶۲۵ میلی‌لیتر و در یکاهای آمریکایی برابر ۲۹/۵۷۳۵۲۹۶۲۵ میلی‌لیتر است.

جدول برابرسنجیویرایش

میلی لیتر اینچ مکعب اونس سیال امپراتوری اونس سیال آمریکایی  
۱۶٫۳۹ ۱٫۰۰ ۰٫۵۸ ۰٫۵۵   1 cu in
۲۸٫۴۱ ۱٫۷۳ ۱٫۰۰ ۰٫۹۶   1 Imp fl oz
۲۹٫۵۷ ۱٫۸۰ ۱٫۰۴ ۱٫۰۰   1 US fl oz
۳۰٫۰۰ ۱٫۸۳ ۱٫۰۶ ۱٫۰۱   "metric fl oz"
۵۰٫۰۰ ۳٫۰۵ ۱٫۷۶ ۱٫۶۹  
۱۱۳٫۶۵ ۶٫۹۴ ۴٫۰۰ ۳٫۸۴   4 Imp fl oz
۱۱۵٫۰۰ ۷٫۰۲ ۴٫۰۵ ۳٫۸۹  
۱۴۰٫۰۰ ۸٫۵۴ ۴٫۹۳ ۴٫۷۳  
۱۴۲٫۰۷ ۸٫۶۷ ۵٫۰۰ ۴٫۸۰   5 Imp fl oz
۱۷۰٫۰۰ ۱۰٫۳۷ ۵٫۹۸ ۵٫۷۵  
۱۷۰٫۴۸ ۱۰٫۴۰ ۶٫۰۰ ۵٫۷۶   6 Imp fl oz
۱۹۸٫۸۹ ۱۲٫۱۴ ۷٫۰۰ ۶٫۷۳   7 Imp fl oz
۲۰۰٫۰۰ ۱۲٫۲۰ ۷٫۰۴ ۶٫۷۶  
۲۳۶٫۵۹ ۱۴٫۴۴ ۸٫۳۳ ۸٫۰۰   1/2 US pint
۲۵۰٫۰۰ ۱۵٫۲۶ ۸٫۸۰ ۸٫۴۵   European beer glass
۲۵۵٫۰۰ ۱۵٫۵۶ ۸٫۹۷ ۸٫۶۲  
۲۵۵٫۷۲ ۱۵٫۶۰ ۹٫۰۰ ۸٫۶۵   9 Imp fl oz
۲۸۴٫۱۳ ۱۷٫۳۴ ۱۰٫۰۰ ۹٫۶۱   1/2 Imp pint
۲۸۵٫۰۰ ۱۷٫۳۹ ۱۰٫۰۳ ۹٫۶۴   "metric half pint"
۳۰۰٫۰۰ ۱۸٫۳۱ ۱۰٫۵۶ ۱۰٫۱۴  
۳۳۰٫۰۰ ۲۰٫۱۴ ۱۱٫۶۱ ۱۱٫۱۶   European beer bottle
۳۳۳٫۰۰ ۲۰٫۳۲ ۱۱٫۷۲ ۱۱٫۲۶   1/3 litre
۳۴۰٫۹۶ ۲۰٫۸۱ ۱۲٫۰۰ ۱۱٫۵۳   12 Imp fl oz
۳۴۵٫۰۰ ۲۱٫۰۵ ۱۲٫۱۴ ۱۱٫۶۷   "boutique" beer bottle
۳۵۴٫۸۸ ۲۱٫۶۶ ۱۲٫۴۹ ۱۲٫۰۰   12 US fl oz
۳۵۵٫۰۰ ۲۱٫۶۶ ۱۲٫۴۹ ۱۲٫۰۰   "metric 12 US fl oz"
۳۷۵٫۰۰ ۲۲٫۸۸ ۱۳٫۲۰ ۱۲٫۶۸   Australian "stubby"
۴۲۵٫۰۰ ۲۵٫۹۴ ۱۴٫۹۶ ۱۴٫۳۷   "metric 3/4 pint"
۴۲۶٫۲۰ ۲۶٫۰۱ ۱۵٫۰۰ ۱۴٫۴۱   3/4 Imp pint
۴۷۳٫۱۸ ۲۸٫۸۸ ۱۶٫۶۵ ۱۶٫۰۰   1 US pint
۵۰۰٫۰۰ ۳۰٫۵۱ ۱۷٫۶۰ ۱۶٫۹۱   1/2 litre
۵۶۸٫۲۶ ۳۴٫۶۸ ۲۰٫۰۰ ۱۹٫۲۲   1 Imp pint
۵۷۰٫۰۰ ۳۴٫۷۸ ۲۰٫۰۶ ۱۹٫۲۷   "metric pint"
۷۳۸٫۷۴ ۴۵٫۰۸ ۲۶٫۰۰ ۲۴٫۹۸   26 Imp fl oz
۷۵۰٫۰۰ ۴۵٫۷۷ ۲۶٫۴۰ ۲۵٫۳۶   3/4 litre (Australian "long neck")
۷۵۷٫۶۸ ۴۶٫۲۴ ۲۶٫۶۷ ۲۵٫۶۲   1/6 Imp gallon
۹۴۶٫۳۵ ۵۷٫۷۵ ۳۳٫۳۱ ۳۲٫۰۰   1 US quart
۱٬۰۰۰٫۰۰ ۶۱٫۰۲ ۳۵٫۲۰ ۳۳٫۸۱   1 litre
۱٬۱۳۶٫۵۲ ۶۹٫۳۵ ۴۰٫۰۰ ۳۸٫۴۳   1 Imp quart
۱٬۶۳۸٫۷۱ ۱۰۰٫۰۰ ۵۷٫۶۷ ۵۵٫۴۱   100 cu in
۱٬۸۹۲٫۷۱ ۱۱۵٫۵۰ ۶۶٫۶۱ ۶۴٫۰۰   1/2 US gallon
۲٬۰۰۰٫۰۰ ۱۲۲٫۰۵ ۷۰٫۳۹ ۶۷٫۶۳   2 litres
۲٬۲۷۳٫۰۵ ۱۳۸٫۷۱ ۸۰٫۰۰ ۷۶٫۸۶   1/2 Imp gallon
۲٬۴۵۸٫۰۶ ۱۵۰٫۰۰ ۸۶٫۵۱ ۸۳٫۱۲   150 cu in
۲٬۵۰۰٫۰۰ ۱۵۲٫۵۶ ۸۷٫۹۹ ۸۴٫۵۴   2.5 litres
۳٬۰۰۰٫۰۰ ۱۸۳٫۰۷ ۱۰۵٫۵۹ ۱۰۱٫۴۴   3 litres
۳٬۲۷۷٫۴۱ ۲۰۰٫۰۰ ۱۱۵٫۳۵ ۱۱۰٫۸۲   200 cu in
۳٬۷۸۵٫۴۱ ۲۳۱٫۰۰ ۱۳۳٫۲۳ ۱۲۸٫۰۰   1 US gallon
۴٬۰۰۰٫۰۰ ۲۴۴٫۰۹ ۱۴۰٫۷۸ ۱۳۵٫۲۶   4 litres
۴٬۰۹۶٫۷۷ ۲۵۰٫۰۰ ۱۴۴٫۱۹ ۱۳۸٫۵۳   250 cu in
۴٬۵۴۶٫۰۹ ۲۷۷٫۴۲ ۱۶۰٫۰۰ ۱۵۳٫۷۲   1 Imp gallon
۴٬۹۱۶٫۱۲ ۳۰۰٫۰۰ ۱۷۳٫۰۲ ۱۶۶٫۲۳   300 cu in
۵٬۰۰۰٫۰۰ ۳۰۵٫۱۲ ۱۷۵٫۹۸ ۱۶۹٫۰۷   5 litres
۵٬۷۳۵٫۴۷ ۳۵۰٫۰۰ ۲۰۱٫۸۶ ۱۹۳٫۹۴   350 cu in
۶٬۰۰۰٫۰۰ ۳۶۶٫۱۴ ۲۱۱٫۱۷ ۲۰۲٫۸۸   6 litres
۶٬۵۵۴٫۸۳ ۴۰۰٫۰۰ ۲۳۰٫۷۰ ۲۲۱٫۶۵   400 cu in
۷٬۰۰۰٫۰۰ ۴۲۷٫۱۷ ۲۴۶٫۳۷ ۲۳۶٫۷۰   7 litres
۷٬۳۷۴٫۱۸ ۴۵۰٫۰۰ ۲۵۹٫۵۳ ۲۴۹٫۳۵   450 cu in
۷٬۵۷۰٫۸۲ ۴۶۲٫۰۰ ۲۶۶٫۴۶ ۲۵۶٫۰۰   2 US gallons
۸٬۰۰۰٫۰۰ ۴۸۸٫۱۹ ۲۸۱٫۵۶ ۲۷۰٫۵۱   8 litres
۸٬۱۹۳٫۵۳ ۵۰۰٫۰۰ ۲۸۸٫۳۷ ۲۷۷٫۰۶   500 cu in
۹٬۰۰۰٫۰۰ ۵۴۹٫۲۱ ۳۱۶٫۷۶ ۳۰۴٫۳۳   9 litres
۹٬۰۱۲٫۸۹ ۵۵۰٫۰۰ ۳۱۷٫۲۱ ۳۰۴٫۷۶   550 cu in
۹٬۰۹۲٫۱۸ ۵۵۴٫۸۴ ۳۲۰٫۰۰ ۳۰۷٫۴۴   2 Imp gallons
۹٬۸۳۲٫۲۴ ۶۰۰٫۰۰ ۳۴۶٫۰۵ ۳۳۲٫۴۷   600 cu in
۱۰٬۰۰۰٫۰۰ ۶۱۰٫۲۴ ۳۵۱٫۹۵ ۳۳۸٫۱۴   10 litres

منابعویرایش