اوسایت (به فرانسوی: Ovocyte) به سلول جنینی ماده که در فرایند تولید مثل درگیر می‌شود گفته می‌شود. به عبارت دیگر همان سلول تخمک نابالغ است. اوسایت در درون تخمدان و در حین آن به وجود میاید. درطی مرحله اول تقسیم میوز اووسایت اولیه و در مرحله دوم تقسیم میوز در جنس ماده گامت ماده یا اووسایت تولید می‌شود. در انسان پس از بلوغ این اووسایتها به تخمک‌های نابالغ و سپس تخمک بالغ (Ovum) تکامل می یابند.

اووسیت
شناسه‌ها
MeSHD009865
FMA18644


نوع سلول ploidy/کروموزومها کروماتیدها فرایند تکمیل فرایند
Oogonium diploid/46 2N اووژنز (mitosis) third trimester
اووسیت اولیه diploid/46 2N اووژنز (meiosis 1) (Folliculogenesis) -- polar body separated Dictyate in prophase I until ovulation
اووسیت ثانویه haploid/23 2N اووژنز (meiosis 2) -- polar body separated Halted in metaphase II until fertilization
تخمک نابارور haploid/23 1N Maturation Minutes after fertilization
تخمک(Ovum) haploid/23 1N

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش