جنبش رو به بالای برگ‌ها و دیگر بخش‌های گیاه که منجر به رشد بخش‌های پایینی آن می‌شود را اوپاتَنجی می‌نامند. این پدیده در بسیاری از گیاهان زمینی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد به هورمون گیاهی اتیلن مرتبط باشد.

گیاهان آبزی اغلب واکنش‌های اوپاتنجشی نشان می‌دهند. خم شدن‌های رو بالای برگ‌ها و کشیدگی دمبرگ‌ها احتمالاً به تبادل گاز با اتمسفر کمک می‌کند. گیاهان اتیلن تولید می‌کنند، اتیلن تولیدی در هوا به آسانی حل می‌شود ولی وقتی گیاه به زیر آب می‌رود، اتیلن تولیدی در گیاه به دام می‌افتد.

واژه شناسیویرایش

پیشوند اوپا از upā در فارسی باستانی و اوستایی upa برگرفته شده‌است به معنی زیر، به سمت، با که در فارسی میانه به bâ و abâ تبدیل شده‌است. این پیشوند همریشه با Hypo در یونانی است و بخش دوم عبارت نیز از فعل تنجیدن (به معنی انقباض و جمع شدگی) گرفته شده‌است.

جستارهای وابستهویرایش