باز کردن منو اصلی

امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی؛ امپراتوری باستانی مستقر در شبه جزیره کُره بود، امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی بیشتر مواقع تحت سلطه امپراتوری گوگوریو و امپراتوری بویو و امپراتوری هان بوده‌است و تقریباً می‌شود گفت: این امپراتوری هیچ‌گاه به یک امپراتوری مستقل و قوی تبدیل نشد. زمانی که امپراتوری هان، امپراتوری بویو را تحریم اقتصادی کرد، امپراتور گوموا که دوّمین امپراتور امپراتوری بویو بود تصمیم گرفت به این امپراتوری حمله کند تا بتواند غلات و مخصوصاً نمک را از این سرزمین به دست آورد، فرماندار زوآنتو که متوجه تصمیم امپراتور گوموآ شد دستور داد ارتش فرمانداری برای دفاع از امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی به این سرزمین برود تا در صورت حمله امپراتوری بویو از این سرزمین دفاع کند تا همچنان بتواند امپراتوری بویو را زیر فشار تحریم اقتصادی له کند بعد از مدتی که امپراتور جومونگ به همراه بانو سوسانو موفق به پیدا کردن کوهستان نمک در قبیله گوسان شد. تصمیم امپراتور گوموآ را عوض کرد و به امپراتور گوموآ اطمینان داد با این کوهستان نمک ۱۰ها نسل امپراتوری بویو را می‌شود تأمین کرد.

تاریخ کره
Korea-Gyeongju-Bulguksa-33.jpg

پیش از تاریخ
دوره جولمون
دوره میومان
گوجوسان (چوسان کهن) ۲۳۳۳ تا ۱۰۸ ق.م.
استان جین
سه امپراتوری نخست: ۱۰۸ تا ۵۷ ق.م.
بویو، اوکجه، دونگایی
سم‌هان: ما، بایون، جین
سه امپراتوری: ۵۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
گوگوریو ۳۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
باکجه ۱۸ ق.م. تا ۶۶۰ میلادی
شیلا ۵۷ ق.م. تا ۹۳۵ میلادی
گایا ۴۲ تا ۵۶۲
استان‌های شمالی-جنوبی: ۶۹۸ تا ۹۳۵
شیلای متحد ۶۶۸ تا ۹۳۵
گوگوریو کوچک ۶۹۹ تا ۸۲۰
بالهایی ۶۹۸ تا ۹۲۶
آخرین سه امپراتوری ۸۹۲ تا ۹۳۵
گوگوریو جدید، باکجه جدید، شیلا
گوریو ۹۱۸ تا ۱۳۹۲
چوسان ۱۳۹۲ تا ۱۸۹۷
امپراطوری کره ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۰
سلطه ژاپن ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵
دولت در تبعید کره ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۸
تقسیم کره ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸
کره شمالی، کره جنوبی ۱۹۴۸–تاکنون
جنگ کره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳

  • فهرست پادشاهان
  • گاه‌شمار
  • تاریخ نظامی
  • تاریخ نیروی دریایی
  • تاریخ علم و فناوری
  • درگاه کره

    نابودی امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی: امپراتور جومونگ اوّلین امپراتور امپراتوری گوگوریو، پسر ناتنی خود را یعنی شاهزاده بیریو را به همراه یک کاروان تجاری به امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی می‌فرستد تا بتواند با این بهانه این سرزمین را بدون جنگ و خون‌ریزی تصاحب کند و ضمیمه امپراتوری گوگوریو کند، ولی در راه به کاروان تجاری شاهزاده بیریو به دستور شاهزاده یونگ پو {پسر دوّم امپراتور گوموا} حمله می‌شود که در این حمله تمام سربازان کشته می‌شود و تنها مشاور ارشد ساین و شاهزاده بیریو زنده می‌مانند بعد از آن امپراتور امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی از خشم امپراتوری گوگوریو می‌ترسد و تمام کسانی که این حمله را برنامه‌ریزی کرده بودند به جز شاهزاده یونگ پو را اعدام می‌کند و قول می‌دهد از این به بعد امپراتوری اوکجه یا امپراتوری اوکجه شمالی زیر نظر امپراتوری گوگوریو به حیات خود ادامه دهد و ضمیمه گوگوریو شود.

    منابعویرایش