ارد سوم

(تغییرمسیر از اُرد سوم)

اُرُد سوم یا ورُد سوم (اشک شانزدهم) شانزدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است. وی از سال ۴ تا ۷ میلادی سلطنت کرد. اُرد سوم شاهزاده‌ای اشکانی بود و روشن نیست که پدر او چه کسی بوده است. در زمان کوتاه سلطنت وی، اتفاق قابل ذکری صورت نگرفته است. وی در سال ۷ (میلادی) در حین شکار در شکارگاه کشته شد. پس از او ونون نخست به شاهی رسید.

ارد سوم
OrodesIIICoinHistoryofIran.jpg
سکه ارد سوم
دوران۴ - ۷ میلادی
تاجگذاری۴ میلادی
درگذشت۷ میلادی
پیش ازونون یکم
پس ازفرهاد پنجم و ملکه موزا
دودماناشکانیان
پادشاه پیشین:
فرهاد پنجم و ملکه موزا
ارد سوم
شاهنشاه ایران

۴ - ۷ میلادی

جانشین:
ونون نخست

منابعویرایش

  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور، ۱۳۸۰