اشتودگاه

(تغییرمسیر از اُشتَوَدگاه)

اُشتَوَدگاه نام دومین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام دومین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت خوانده‌اند. این سرود که «اوشتویتی (Ushtavaiti)» نام دارد شامل ۴ سرود؛ از یسن ۴۳ تا ۴۶ می‌باشد.

منابعویرایش

  • دوستخواه، جلیل. اوستا: کهن‌ترین سرودهای ایرانیان.

الگو:زرتشت-خرد