اپسیلون هندی


اپسیلون هندی
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی هندی (صورت فلکی)
بعد ۲۲h ۰۳m ۲۱.۶۵۷۱s
میل ‏ ۰۹.۵۱۴″ ۴۷′ ‎−۵۶°
قدر ظاهری (V)۴.۶۹
مشخصات
ردهK5V
راهنمای رنگ U-B1.00
راهنمای رنگ B-V1.06
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۴۰.۴ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ۳,۹۶۱.۴۱ mas/yr
Dec.: −۲,۵۳۸.۳۳ mas/yr
اختلاف منظر (π)۲۷۵.۷۹ mas
قدر مطلق (MV)۶.۸۹
جزئیات
جرم۰.۷۶۲ ± ۰.۰۳۸ M
شعاع۰.۷۳۲ ± ۰.۰۰۶ R
گرانش سطحی (لگاریتم g)۴.۶۵ ± ۰.۱۵
درخشندگی (بولومتریک)۰.۱۷ L
دما۴,۶۳۰ K
سن۱.۳ میلیارد سال
درخشندگی (بولومتریک)۰.۱۷ L
نام‌گذاری‌های دیگر
CP(D) −57°10015, GCTP 5314.00, GJ 845, HD 209100, HIP 108870, HR 8387, LHS 67, SAO 247287, FK5 825, UGP 544.
منابع
سیمباداطلاعات

اپسیلون هندی یک ستاره است که در صورت فلکی هندی قرار دارد.

منابعویرایش

مختصات:   ۲۲h ۰۳m ۲۱٫۶۵۷۱s, +۵۶° ۴۷′ ۰۹٫۵۱۴″