اپسیلون هندی

اپسیلون هندی یک ستاره است که در صورت فلکی هندی قرار دارد.

اپسیلون هندی
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی) (ICRS)
صورت فلکی هندی (صورت فلکی)
بعد ۲۲h ۰۳m ۲۱.۶۵۷۱s
میل ‏ ۰۹.۵۱۴″ ۴۷′ ‎−۵۶°
قدر ظاهری (ع) ۴.۶۹
مشخصات
نوع طیف K5V
شاخص رنگ U−B 1.00
شاخص رنگ B−V 1.06
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۴۰.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۳,۹۶۱.۴۱ mas/yr
میل: −۲,۵۳۸.۳۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲۷۵.۷۹ mas
قدر مطلق (MV)۶.۸۹
جزئیات
جرم۰.۷۶۲ ± ۰.۰۳۸ M
شعاع۰.۷۳۲ ± ۰.۰۰۶ R
درخشندگی (بولومتریک)۰.۱۷ L
گرانش سطحی (log g)۴.۶۵ ± ۰.۱۵ cgs
درجه حرارت۴,۶۳۰ کلوین
سن۱.۳ میلیارد سال
نام‌گذاری‌های دیگر
CP(D) −57°10015, GCTP 5314.00, GJ 845, HD 209100, HIP 108870, HR 8387, LHS 67, SAO 247287, FK5 825, UGP 544.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش