اپل (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

اپل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: