اپیدیدیم

Epididim

برخاگ، اپیدیدیم یا بربخ قسمتی از دستگاه تناسلی مردان است.

اپیدیدیم
Illu testis surface.jpg
۱: بربخ
۲: سر بربخ
۳: لَختک‌های[۱] بربخ
۴: تنه بربخ
۵: دُم بربخ
۶: مجرای بربخ
۷: مجرای وابران
Gray1148.png
بیضه راست در حالیکه غشای مهبلی آن بریده و باز شده است.
Details
رویان‌شناسیWolffian duct
سیاهرگPampiniform plexus
Identifiers
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD004822
واژگان کالبدشناسیA09.3.02.001
واژگان کالبدشناسی3603
FMA18255
Anatomical terminology

اپیدیدیم بخشی از مجرای مَنَوی است که در پشت بیضه قرار دارد (جزو بیضه محسوب نمی‌شود) و به‌وسیله مجاری باریکی به آن مرتبط است. اپیدیدیم مجاری وابران را به رگ وابران هر بیضه پیوند می‌دهد.

اپیدیدیم لوله‌ای باریک درون بیضه‌ها است که محل بلوغ و ذخیره اسپرم می‌باشد. این لوله در کنار هر بیضه قرار دارد. منظور از بلوغ اسپرم‌ها، توانایی لقاح آن‌ها است. حدود ۱۸ساعت طول می‌کشد تا یک اسپرم بالغ شود. اسپرم‌ها پس از تولید در لوله‌های اسپرم ساز از این لوله‌های پرپیچ و خم عبور می‌کنند و به لوله پر پیچ و خم دیگری می‌رسند که اپیدیدیم نام دارد تا قبل از ورود به اپیدیدیم اسپرم‌ها نابالغ بوده و قادر به حرکت نیستند (البته دارای تاژک هستند) ولی پس از مدتی در اپیدیدیم بالغ شده و توانایی حرکت پیدا می‌کنند.

واژه بربخ عربی، اپیدیدیم یونانی و روخاگ فارسی است. خاگ در فارسی به معنی بیضه و روخاگ به معنی «روی بیضه» است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. Lobules