اچ‌ام‌اس کامبرلند (۱۸۰۳)

اچ‌ام‌اس کامبرلند (۱۸۰۳) (به انگلیسی: HMS Cumberland (1803)) یک کشتی است.

اچ‌ام‌اس کامبرلند (۱۸۰۳)
پیشینه
مالک Royal Navy Ensign
آغاز کار: ۳ دسامبر ۱۸۰۱
به دست آورده شده: ۳ دسامبر ۱۸۰۳
تاریخ اشغال: ۱ دسامبر ۱۸۰۳
مشخصات اصلی

منابع

ویرایش