اچ‌دی ۲۱۶۷۷۰

اچ‌دی ۲۱۶۷۷۰ یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی جنوب قرار دارد.

اچ‌دی ۲۱۶۷۷۰
اطلاعات رصدی
مبدأ 2000      اعتدال 2000
صورت فلکی ماهی جنوب (صورت فلکی)
بُعد ۲۲h ۵۵m ۵۳.۷۰۹۷s
میل ‏۳۱.۵۴۷″۳۹′‎–۲۶°
قدر ظاهری (V) ۸.۱۰
قدر مطلق (V)۸.۱۰
فاصله۱۲۳.۵ ly
(۳۷.۸۹ pc)
رده طیفیK1V
نام‌گذاری‌های دیگر
CD-27°16109, GC 31973, HIP 113238, LTT 9276, NLTT 55283, SAO 191502
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع