باز کردن منو اصلی

برون‌کافتگان یا اکسکاواتا (به انگلیسی: Excavate) یک فرمانرو (سلسله) از یوکاریوتها است.

در گذشته تقسیم بندیهای مختلفی وجود داشت ازجمله دوتاژکان به گروه‌های برون‌کافتگان Excavata، باستان‌گیاهیان (Archaeplastida؛ گیاهان و جلبکها) و هکروبیا (هکروبیا) و SAR supergroup = ناجورتاژکان + حبابچه‌داران + ریزاریا تقسیم می‌شدند. در یک تقسیم‌بندی دیگر آغازیان به چهار گروه عمده برون‌کافتگان (Excavata)، ریزاریا (Rhizaria)، تک‌تاژکان (Unikonta) و باستان‌گیاهیان (Archaeplastida) تقسیم شده‌اند.

طبقه‌بندیویرایش

اکسکاواتاها به شش زیرگروه تقسیم می‌شوند:

سرشاخه شاخه/رده سرده‌های نماینده توصیف
برون‌کافتگان or JEH Euglenozoa مانند Euglena, تریپانوزوما Many important parasites, one large group with plastids (chloroplasts)
Heterolobosea (Percolozoa) مانند ناگلریا, Acrasis Most alternate between flagellate and amoeboid forms
Jakobea مانند Jakoba, Reclinomonas Free-living, sometimes loricate flagellates, with very gene-rich mitochondrial genomes
متامونادا or POD Preaxostyla مانند Oxymonads, Trimastix Amitochondriate flagellates, either free-living (Trimastix) or living in the hindguts of insects
Fornicata مانند ژیاردیا, Carpediemonas Amitochondriate, mostly symbiotes and parasites of animals.
Parabasalia مانند تریکوموناس Amitochondriate flagellates, generally intestinal commensals of insects. Some human pathogens.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش