اکشن! (‎Action!‏) یک زبان برنامه‌نویسی، با ویرایشگر، اشکال زدا و کامپایلر ۶۵۰۲ مجتمع است که برای ریزرایانه‌های خانواده آماری ۸ بیتی طراحی شده‌است. ACTION توسط clinton parker ساخته و توسط optimized systems software در سال ۱۹۸۳ روی کارتریج عرضه شد و گرامر ان شبیه به گرامر Algol۶۸ است. Action به خاطر کارایی بالا یش که امکان نوشتن بازی‌ها و هوهای گرافیکی را در یک زبان سطح بالا بدون استفاده از کدهای نوشته شده توسط انسان زبان اسمبلی را می‌دهد، قابل توجه است. ساختارهای زبان ACTION به گونه‌ای طراحی شده بودند که با شفافیت ۶۵۰۲ کد عملیات را نگاشت کنند . یک کتابخانه توسعه به عنوان یک محصول جداگانه با نام ACTION TOOLKIT در دسترس بود . Action!برای توسعه حداقل دو محصول تجاری استفاده شد: مجموعه بهره‌وری Homepak و برنامه اجرای بازی‌های رایانه‌ای. این زبان هرگز به سیستم‌های دیگر منتقل نشد . در سال ۲۰۰۷ این زبان الهام بخش Effectus یک کامپایلر متقابل که اکنون روی پنجره‌هایی که هدفشان آتار ی ۸ بیتی است اجرا می‌شود، شد. Effectus گرامر Action را شبیه‌سازی می‌کند و به گونه ساخت یافته که تا حد ممکن با ACTION سازگار باشد .

انواع دادهایویرایش

ACTION : سه نوع داده ای پایه‌ای دارد که همه آن‌ها عددی هستند .

Byteویرایش

به‌طور داخلی معادل یک عدد صحیح بدون علامت ۸ بیتی با بازه مقداری ۰ تا ۲۵۵ است. کلمه کلیدی char نیز می‌تواند برای توصیف متغیرهای byte استفاده شود .

BYTE age=[۲۱]    ; declare age and initialize it to the value 21
BYTE leftMargin=۸۲ ; declare leftMargin and store it at address 82

CARDinalویرایش

معادل با عدد صحیح بدون علامت ۱۶ بیتی است با بازه مقداری ۰ تا ۶۵٫۵۳۵

CARD population=$۶۰۰       ; declare population and store it at address 1536 and 1537
CARD prevYear, curYear, nextYear ; use commas to declare multiple variables

Integerویرایش

معادل با عدد صحیح دارای علامت ۱۶ بیتی با بازه مقداری ۳۲۷۶۸ – تا ۳۲۷۶۷ + می‌باشد .

INT veryCold = [-۱۰]
INT profitsQ1, profitsQ2,  ; declaring multiple variables can 
  profitsQ3, profitsQ۴  ; span across multiple lines

ACTION همچنین ارایه‌ها، اشاره گر‌ها و انواع داده‌ای تعریف شده توسط کاربر را دارد .اما هیچ پشتیبانی از ممیز شناور ارائه نشده است. یک مثال از یک نوع تعریفی کاربر :

TYPE CORD=[CARD x,y]
CORD point
point.x=۴۲
point.y=۲۳

کلمات کلیدیویرایش

کلمه کلیدی هر کلمه یا نمادی است که کامپایلر ACTION به عنوان یک چیز خاص می‌شناسد . که می‌تواند یک عملگر، یک نام نوع داده‌ای یک عبارت یا یک رهنمود کامپایلر باشد .

AND    FI     OR     UNTIL  =   (
ARRAY   FOR    POINTER  WHILE  <>  )
BYTE   FUNC    PROC    XOR   #   .
CARD   IF     RETURN   + >   [
CHAR   INCLUDE  RSH    - >=  ]
DEFINE  INT    SET    *    <"
DO    LSH    STEP    /    <=  '
ELSE   MOD    THEN    &    $   ;
ELSEIF  MODULE   TO     %    ^
EXIT   OD     TYPE    !    @

برنامه‌نویسیویرایش

برنامه‌نویسی در ACTION نیازمند کار با ویرایشگر و کامپایل یا اشکال زدایی روی نماشگر است. ویرایشگر شامل یک نمایش تمام صفحه با قابلیت پیمایش با امکان نمایش دو پنجره است. ویرایشگر همچنین شامل عملگرهای بلاکی و عمومی جستجو و جایگزینی می‌شود . کامپایل نمایشگر، هر حالتی که اجازه کامپایل و اشکال زدایی را می‌دهد انجام می‌شود . ACTION یک کامپایلر یک راهه است که کل کد برنامه در حافظه یا در یک فایل را یکجا کامپایل می‌کند که یک سرعت عالی را ارائه می‌دهد ولی میزان کد قابل کامپایل را محدود می‌کند . متغیرهای محلی دارای ادرس‌ها ی ثابت در حافظه هستند به جای آن که در پشته قرار بگیرند . این کار امکان ایجاد کدهای بسته در ۶۵۰۲ را می‌دهد و استفاده از بازگشتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد .

کد مثالویرایش

کد زیر یک مثال برای الگوریتم برای یافتن اعداد اول است که در Action نوشته شده‌است برای افزایش کارایی این پردازش گر همرمان گرافیکی ANTCC را غیرفعال می‌کند که باعث جلوگیری از دزدیده شدن سیکل‌های cpu توسط موتور dma آن در زمان محاسبه می‌شود.

 BYTE RTCLOK=۲۰, ; addr of sys timer
   SDMCTL=559 ; DMA control
BYTE ARRAY FLAGS(8190)
CARD COUNT,I,K,PRIME,TIME
PROC SIEVE()
 SDMCTL=۰ ; shut off Antic
 RTCLOK=۰ ; only one timer needed
 COUNT=۰     ; init count
 FOR I=۰ TO ۸۱۹۰ ; and flags
  DO
  FLAGS(I)='T ; "'T" is a compiler-provided constant for True
  OD
 FOR I=۰ TO ۸۱۹۰ ; and flags
  DO
  IF FLAGS(I)='T THEN
   PRIME=I+I+۳
   K=I+PRIME
   WHILE K<=۸۱۹۰
    DO
    FLAGS(K)='F ; "'F" is a compiler-provided constant for False
    K==+PRIME
    OD
   COUNT==+۱
  FI
  OD
 TIME=RTCLOK ; get timer reading
 SDMCTL=۳۴  ; restore screen
 PRINTF("%E %U PRIMES IN",COUNT)
 PRINTF("%E %U JIFFIES",TIME)
RETURN

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Action!," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Action!&oldid=367911134 (accessed December 29, 2010).