ایار (به عبری: אִייָר‌ یا אִיָּר) هشتمین ماه مدنی و دومین ماه مذهبی در تقویم عبری است. ایار ماهی بهاری و ۲۹ روزه است.

نیسان       ایار(אִייָר)       سیوان
بیانیه استقلال
بیانیه استقلال

روز پنجم ایار سال ۵۷۰۸
منشور استقلال اسرائیل,
توسط داوید بن گوریون, نخستین نخست‌وزیر اسرائیل خوانده شد.
شماره ماه: ۲
شمار روزها: ۲۹
فصل: بهار
گاه‌شماری میلادی: آوریل–مه

روز ۱۸اُم ماهِ ایار در تقویم عبری، مصادف با لاگ بعومر و در اسرائیل یک تعطیل رسمی است.