ایالات متحده آمریکا در المپیک

ایالات متحده آمریکا در بازی‌های المپیک توانسته‌است که تاکنون ۲۴۰۰ مدال در بازی‌های المپیک تابستانی و ۲۵۳ مدال در بازی‌های المپیک زمستانی کسب کند. بیش‌ترین ورزش‌هایی که تاکنون آمریکا توانسته از طریق آن‌ها مدال کسب کند به ترتیب دو و میدانی و شنا بوده‌است.

ایالات متحده آمریکا در
بازی‌های المپیک
شناسه آی‌اوسیUSA
مدال‌ها
رتبهٔ یکم
طلا
۱۱۲۷
نقره
۹۰۷
برنز
۷۹۳
مجموع
۲٬۸۲۷
حضورهای تابستانی
حضورهای زمستانی
سایر حضورهای مرتبط
بازی‌های بینابینی ۱۹۰۶

جدول مدال بر پایه ورزش ویرایش

بازی‌های المپیک تابستانی ویرایش

بازی ورزشکار طلا نقره برنز مجموع رتبه
  ۱۸۹۶ آتن ۱۴ ۱۱ ۷ ۲ ۲۰ ۱
  ۱۹۰۰ پاریس ۷۵ ۱۹ ۱۴ ۱۴ ۴۷ ۲
  ۱۹۰۴ سنت لوییس ۵۲۶ ۷۸ ۸۲ ۷۹ ۲۳۹ ۱
  ۱۹۰۸ لندن ۱۲۲ ۲۳ ۱۲ ۱۲ ۴۷ ۲
  ۱۹۱۲ استکهلم ۱۷۴ ۲۵ ۱۹ ۱۹ ۶۳ ۱
  ۱۹۲۰ آنتورپ ۲۸۸ ۴۱ ۲۷ ۲۷ ۹۵ ۱
  ۱۹۲۴ پاریس ۲۹۹ ۴۵ ۲۷ ۲۷ ۹۹ ۱
  ۱۹۲۸ آمستردام ۲۸۰ ۲۲ ۱۸ ۱۶ ۵۶ ۱
  ۱۹۳۲ لس آنجلس ۴۷۴ ۴۱ ۳۲ ۳۰ ۱۰۳ ۱
  ۱۹۳۶ برلین ۳۵۹ ۲۴ ۲۰ ۱۲ ۵۶ ۲
  ۱۹۴۸ لندن ۳۰۰ ۳۸ ۲۷ ۱۹ ۸۴ ۱
  ۱۹۵۲ هلسینکی ۲۸۶ ۴۰ ۱۹ ۱۷ ۷۶ ۱
  ۱۹۵۶ ملبورن ۲۹۷ ۳۲ ۲۵ ۱۷ ۷۴ ۲
  ۱۹۶۰ رم ۲۹۲ ۳۴ ۲۱ ۱۶ ۷۱ ۲
  ۱۹۶۴ توکیو ۳۴۶ ۳۶ ۲۶ ۲۸ ۹۰ ۱
  ۱۹۶۸ مکزیکو سیتی ۳۵۷ ۴۵ ۲۸ ۳۴ ۱۰۷ ۱
  ۱۹۷۲ مونیخ ۴۰۰ ۳۳ ۳۱ ۳۰ ۹۴ ۲
  ۱۹۷۶ مونترال ۳۹۶ ۳۴ ۳۵ ۲۵ ۹۴ ۳
  ۱۹۸۰ مسکو شرکت نداشت
  ۱۹۸۴ لس آنجلس ۵۲۲ ۸۳ ۶۱ ۳۰ ۱۷۴ ۱
  ۱۹۸۸ سئول ۵۲۷ ۳۶ ۳۱ ۲۷ ۹۴ ۳
  ۱۹۹۲ بارسلونا ۵۴۵ ۳۷ ۳۴ ۳۷ ۱۰۸ ۲
  ۱۹۹۶ آتلانتا ۶۴۶ ۴۴ ۳۲ ۲۵ ۱۰۱ ۱
  ۲۰۰۰ سیدنی ۵۸۶ ۳۷ ۲۴ ۳۲ ۹۳ ۱
  ۲۰۰۴ آتن ۶۱۳ ۳۶ ۳۹ ۲۶ ۱۰۱ ۱
  ۲۰۰۸ پکن ۵۹۶ ۳۶ ۳۸ ۳۶ ۱۱۰ ۲
  ۲۰۱۲ لندن ۵۳۰ ۴۶ ۲۹ ۲۹ ۱۰۴ ۱
  ۲۰۱۶ ریودوژانیرو
  ۲۰۲۰ توکیو ۶۴۳ ۳۹ ۴۱ ۳۳ ۱۱۳ ۱
مجموع ۹۷۶ ۷۵۸ ۶۶۶ ۲۴۰۰ ۱

منایع ویرایش