ایالت‌های اتریش

اتریش یک جمهوری فدرال است که از نه ایالت تشکیل شده‌است و در زبان آلمانی به عنوان Länder معروف است. از آنجا که لند نیز کلمه آلمانی «کشور» است، اصطلاح Bundesländer (کشورهای فدراسیون) به جای آن برای جلوگیری از ابهام استفاده می‌شود. قانون اساسی اتریش از هر دو اصطلاح استفاده می‌کند. حتی اگر «سرزمین» انگلیسی یک شناخت است،

اصطلاح (Bundes) سرزمین معمولاً به روش سنتی در نوشتن انگلیسی به عنوان «ایالت» یا «استان» آورده می‌شود.

فهرست

این فهرست، تقسیم‌بندی سیاسی و جغرافیایی کشور اتریش را نشان می‌دهد.

ایالت مرکز ایالت
 
۱ بورگن‌لاند آیزن‌اشتات
۲ کرنتن کلاگن‌فورت
۳ نیدراسترایش زانکت پولتن
۴ اوبراسترایش لینتس
۵ زالتسبورگ زالتسبورگ
۶ اشتایرمارک گراتس
۷ تیرول اینسبروک
۸ فورآرلبرگ برگنتس
۹ وین وین


منابع