ایران‌شاه

بهاءالدین ایران‌شاه، پنجمین حاکم قاوردی کرمان و پسر توران‌شاه است که از سال ۴۹۰ هجری تا ۴۹۵ هجری بر کرمان حکومت راند اما سرانجام به جرم داشتن گرایش به اسماعیلیان، دستور قتل وی توسط علما صادر شد تا سرانجام در بم به قتل رسید.[۱]

SelcukluKartali2.png ایران‌شاهSelcukluKartali2.png
پنجمین حاکم قاوردی کرمان
سلطنتسلجوقیان کرمان
تاج‌گذاری۴۹۰ هجری
پیشینتوران‌شاه
جانشینارسلان‌شاه یکم
زادهنامشخص
نامشخص
درگذشته۴۹۵ هجری
بم
نام کامل
بهاءالدین ایران‌شاه
دودمانسلجوقیان
پدرتوران‌شاه
دین و مذهباسلام (سنی)

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • وزیری، احمدعلی‌خان (۱۳۸۵). باستانی پاریزی، ویراستار. تاریخ کرمان. ۱. تهران: انتشارات علم. شابک ۶۲۸-۴۰۵-۹۶۴ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).