ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۶۸

ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۶۸ که در گرونوبل فرانسه برگزار می شد با چهار ورزشکار شرکت نمود . تمام این ورزشکاران مرد بودند و همگی در رشته اسکی آلپاین به رقابت می پرداختند.

ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۶۸
ایران
کد المپیک      IRI
وب‌گاهwww.olympic.ir
در بازی‌های المپیک زمستانی ۱۹۶۸ در گرونوبل
ورزشکاران ۴ ورزشکار در ۱ رشته‌ ورزشی
پرچمدار آوانس مگوئردونیان
‌مدال‌ها
رتبه: —
طلا
۰
نقره
۰
برنز
۰
مجموع
۰
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۸۹۶۱۹۰۰۱۹۰۴–۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶۲۰۲۰
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۲۴–۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰–۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰۲۰۱۴۲۰۱۸۲۰۲۲

رشته‌ها و تعداد ورزشکارکارانویرایش

رشته مردان زنان مجموع
اسکی آلپاین ۴ ۰ ۴
مجموع ۴ ۰ ۴

نتایج با رویدادویرایش

اسکیویرایش

  آلپاینویرایش

مردان
ورزشکار رویداد مقدماتی دور ۱ مقدماتی دور ۲ نهایی رتبه‌بندی
گروه زمان رتبه گروه زمان رتبه دور ۱ دور ۲ مجموع
فیض الله بندعلی مارپیچ کوچک D ۵۸.۹۰ ۴ D دیسکالیفه را نیافت.
مارپیچ بزرگ ۲:۰۵.۴۴ ۲:۰۴.۶۴ ۴:۱۰.۰۸ ۷۰
اسکی سرعت ۲:۲۷.۰۷ ۶۸
لطف الله کیاشمشکی مارپیچ کوچک C ۵۷.۱۸ ۵ C به پایان نبرد. راه نیافت.
مارپیچ بزرگ ۲:۰۵.۱۰ ۲:۰۷.۴۵ ۴:۱۲.۵۵ ۷۱
اسکی سرعت ۲:۲۳.۶۰ ۶۶
آوانس مگوئردونیان مارپیچ کوچک P به پایان نبرد. P ۱:۰۳.۴۱ ۳ راه نیافت. ۸۰
مارپیچ بزرگ ۲:۰۸.۱۰ ۲:۰۸.۵۸ ۴:۱۶.۶۸ ۷۳
اسکی سرعت ۲:۳۰.۲۵ ۶۹
علی ساوه شمشکی مارپیچ کوچک E ۵۷.۹۳ ۴ E ۵۷.۸۷ ۲ راه نیافت. ۶۷
مارپیچ بزرگ ۲:۱۷.۷۸ ۲:۰۵.۹۵ ۴:۲۳.۷۲ ۷۷
اسکی سرعت ۲:۴۷.۸۸ ۷۳

منابعویرایش