ایزابل ملکه‌ای فنیقیایی که نام او در کتب پادشاهان به عنوان دختر اثبعل پادشاه صیدون و همسر اهب پادشاه اسرائیل شمالی آمده است، همچنین عمه دیدو (ملکه کارتاژ) بود. او توسط ایلیا (الیاس) به ترویج عبادت بعل، خدایی که جوامع باستانی بسیاری در سرزمین میان‌رودان (بین‌النهرین) آن را می‌پرستیدند و به ویژه کنعانیان خدای «باروری» و «حاصل‌خیزی» و از مهم‌ترین خدایان پرستش‌گاه می‌دانستندش، محکوم شد و در نهایت به شکل وحشیانه ای به قتل رسید.

ایزابل
John Liston Byam Shaw 003.jpg
19th-century painting by John Liston Byam Shaw
دینپاگانیسم
همسر(ها)اهب
فرزندانAhaziah، Joram, and Athaliah
والدیناثبعل

منابعویرایش