ایزابلا ابلین

ایزابلا ابلین (انگلیسی: Isabella of Ibelin, Queen of Cyprus and Jerusalem؛ 1241 – ۱۳۲۴ (۸۲−۸۳ ساله))، ملکه اورشلیم و قبرس و همسر هوگ سوم قبرس بود.

ایزابلا ابلین
زاده۱۲۴۱
درگذشته۱۳۲۴ (۸۲−۸۳ ساله)
همسر(ان)هوگ سوم قبرس
خاندانخاندان ابلین
پدرگی ابلین
مادرفیلیپا

منابع