ایزاک کومننوس قبرس

آیزاک کومننوس 1155 – 1196 (سن ۴۱)، پادشاه قبرس از سال ۱۱۸۴ تا ۱۱۹۱، قبل از فتح قبرس توسط ریچارد یکم در حین جنگ صلیبی سوم، بود.

آیزاک کومننوس
سکه‌ای از ایزاک
امپراتور بیزانس
سلطنت۱۱۸۴ – ۱۱۹۱
پیشینآندرونیکوس یکم (as امپراتور بیزانس)
جانشینگی لوزینیان (as پادشاهی قبرس)
زاده۱۱۵۵
درگذشته1196 (age ح. ۴۱)
قلعه المرقب
هم‌نشینشاهزاده‌ای ارمنی
خاندانکمنن
مادرایرن کومنن

منابع ویرایش