ایزوتوپ‌های اوگانسون

عنصر اوگانسون یک عنصر مصنوعی تازه کشف شده است که در برخورددهنده‌ها تولید و ردیابی می‌شود و در نتیجه هیچگونه ایزوتوپ پایداری از آن وجود ندارد و جرم اتمی استانداردی نیز نمی‌توان به آن نسبت داد. نخستین و تنها ایزوتوپ کشف شده این عنصر ۲۹۴Og است که در سال ۲۰۰۶ کشف گردید. نیمه عمر این ایزوتوپ پرتوزا تنها ۸۹۰ میکروثانیه است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی ایزوتوپ‌های دختر اسپین هسته‌ای
۲۹۴Og ۱۱۸ ۱۷۶ ۲۹۴٫۲۱۳۹۲(۷۱)# ۸۹۰ µs α ۲۹۰Lv

منابعویرایش

  • Isotope masses from:
    • M. Wang, G. Audi, A.H. Wapstra, F.G. Kondev, M. MacCormick, X. Xu; et al. (2012). "The AME2012 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references" (PDF). Chinese Physics C,. 36 (12): 1603–2014. Bibcode:2012ChPhC..36....3M. doi:10.1088/1674-1137/36/12/003.
    • G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729 (1): 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.