ایزوتوپ‌های هیدروژن

سه ایزوتوپ پایدار هیدروژن: پروتیوم (A = ۱), دوتریوم (A = ۲), و تریتیوم (A = ۳).

هیدروژن به طور طبیعی دارای دو ایزوتوپ پایدار پروتیوم(۱H)، دوتریوم(۲H) است و تریتیوم در ازمایشگاه ساخته شده است(۳H) است.ایزوتوپ‌های بسیار ناپایدار (۴H تا ۷H) نیز از هیدروژن شناسایی شده‌اند که همگی سنتزی بوده و در طبیعت یافت نمی‌شود ایزوتوپ ها قابل مشاهده نیستند

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n) جرم ایزوتوپ (u) نیمه عمر حالت واپاشی[۱] ایزوتوپ دختر[n ۱] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)[n ۲]
range of natural
variation
(mole fraction)
1H ۱ ۰ ۱٫۰۰۷۸۲۵۰۳۲۰۷(۱۰) پایدار[n ۳][n ۴] 12+ ۰٫۹۹۹۸۸۵(۷۰) ۰٫۹۹۹۸۱۶۰٫۹۹۹۹۷۴
2H[n ۵] ۱ ۱ ۲٫۰۱۴۱۰۱۷۷۷۸(۴) پایدار 1+ ۰٫۰۰۰۱۱۵(۷۰)[n ۶] ۰٫۰۰۰۰۲۶۰٫۰۰۰۱۸۴
3H[n ۷] ۱ ۲ ۳٫۰۱۶۰۴۹۲۷۷۷(۲۵) ۱۲٫۳۲(۲) y β- 3
He
12+ Trace[n ۸]
4
H
۱ ۳ ۴٫۰۲۷۸۱(۱۱) ۱٫۳۹(۱۰)×۱۰−۲۲ s
[۴٫۶(۹) MeV]
n 3
H
2
5
H
۱ ۴ ۵٫۰۳۵۳۱(۱۱) >۹٫۱×۱۰−۲۲ s ? n 4
H
(12+)
6
H
۱ ۵ ۶٫۰۴۴۹۴(۲۸) ۲٫۹۰(۷۰)×۱۰−۲۲ s
[۱٫۶(۴) MeV]
3n 3
H
2#
4n 2
H
7
H
۱ ۶ ۷٫۰۵۲۷۵(۱۰۸)# ۲٫۳(۶)×۱۰−۲۳ s# 4n 3
H
12+#
 1. ایزوتوپ‌های پر رنگ شده پایدار هستند
 2. Refers to that in water.
 3. Greater than ۶٫۶×۱۰۳۳ yr. See proton decay.
 4. This and 3He are the only stable nuclides with more protons than neutrons
 5. Produced during هسته‌زایی مه‌بانگ
 6. Tank hydrogen has a 2
  H
  abundance as low as ۳٫۲×۱۰−۵ (mole fraction).
 7. Produced during Big Bang nucleosynthesis, but not primordial, as all such atoms have since decayed to 3He
 8. Cosmogenic

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

 • B. Dumé (7 March 2003). "Hydrogen-7 makes its debut". Physics World.