ایزوتوپ پرتوزای ناچیز

ایزوتوپ پرتوزای ناچیز(به انگلیسی: Trace radioisotope) به ایزوتوپ‌های پرتوزایی گفته می‌شود که به مقدار بسیار اندکی در طبیعت یافت می‌شوند. ایزوتوپ‌های پرتوزای ناچیز به طور کلی نیمه عمری کم تر از سن زمین دارند.

منابعویرایش