ایستگاه توکیو (به ژاپنی: 東京駅) ایستگاهی است که در منطقه مارونواوچی در چیودای توکیو پایتخت ژاپن واقع شده‌است. این ایستگاه پررفت‌وآمدترین ایستگاه قطار از نظر تعداد توقف قطارها در ژاپن است. هر روز بیش از ۳۰۰۰ قطار در این ایستگاه توقف دارند. همچنین از نظر تعداد مسافرین در میان ایستگاه‌های شرکت راه‌آهن شرق ژاپن رتبه پنجم را به خود اختصاص داده‌است. ایستگاه توکیو ایستگاه مبدأ و ترمینال بسیاری از خطوط شینکانسن در ژاپن است. همچنین امکان دسترسی به تعداد زیادی از خطوط جی‌آر و شبکه متروی توکیو در این ایستگاه وجود دارد.

ساختمان ایستگاه توکیو.

نام خط‌هایی که در ایستگاه توکیو توقف دارند ویرایش

منابع ویرایش