ایستگاه قطار

امکانات راه‌آهن برای بارگیری یا تخلیهٔ قطار
(تغییرمسیر از ایستگاه راه‌آهن)

ایستگاه قطار یا ایستگاه راه‌آهن و اغلب با نام کوتاه ایستگاه، از امکانات راه‌آهن است که در آن قطار به طور منظم برای بارگیری(عمدتاً کالا) یا سوار یا پیاده کردن مسافر، توقف می‌نماید. به طور کلی ایستگاه شامل سکویی در مجاور ریل و ساختمان ایستگاه برای ارائه خدمات مربوط از قبیل خرید و فروش بلیت و اتاق انتظار می‌باشد.

تصویرنگاشت ایستگاه قطار

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش