ایستگاه راه‌آهن لیل اروپا

ایستگاه راه‌آهن لیل اروپا (انگلیسی: Gare de Lille Europe) یک ایستگاه مخصوص خط‌های قطار تندرو در لیل، فرانسه است.

ایستگاه راه‌آهن لیل اروپا
Lille Europe railway station
مکانلیل، ا-دو-فرانس،
 فرانسه
خطوطت ژ و
یورواستار
تالیس
سکوها۴
خطوط آهن۶
تاریخچه
بازشده۱۹۹۴

این ایستگاه که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده جزئی از خط‌های ت ژ و، یورواستار و تالیس است.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش