ایستگاه متروی هوبرن

ایستگاه هوبرن(‎/ˈhbərn/‎ HOH-bə(r)n) یک ایستگاه از خط مرکزی و از خطوط متروی لندن است که در منطقه کینگزوی قرار دارد .

نگارخانه ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش