باز کردن منو اصلی

ایسیپوم گئومگوان گایا (متوفای ۴۰۷) پنجمین فرمانروای گئومگوان گایا، شهرستان-ایالت حاکم بر کنفدراسیون گایا در کرهٔ تاریخی بود. او پسر پادشاه گئوجیلمی و همسرش ملکه آجی بود. او با ملکه جئونگسین ازدواج کرد. آنها صاحب فرزندی به‌نام جواجی شدند که ششمین پادشاه گئومگوان گایا شد.

ایسیپوم گئومگوان گایا
پنجمین پادشاه گئومگوان گایا
سلطنت ۳۴۶ تا 407
پیشین گئوجیلمی گئومگوان گایا
جانشین جواجی گئومگوان گایا
همسر ملکه جئونگسین
فرزند(ها) جواجی گئومگوان گایا
پدر گئوجیلمی گئومگوان گایا
مادر ملکه آجی
مرگ ۴۱۷ میلادی
ایسیپوم گئومگوان گایا
هانگول 이품왕 or 이시품왕
هانجا 伊品王 or 伊尸品王
Revised Romanization Ipum wang or Isipum wang
McCune–Reischauer Ip'um wang or Isip'um wang

منابعویرایش