ایلیا بن سِنی (؟ - ۱۰۴۶م) اسقف نسطوری عراقی و نویسنده عربی بود. او اسقف اعظم نصیبین (مطران) بوده است. التاریخ، المجالس و المعونة علی دفع الهم، البرهان فی تصحیح الإیمان و قاموس سریانی-العربی از آثار اوست. [۱]

ایلیا بن سِنی
درگذشت۱۰۴۶م/ ۴۳۸ق
نصیبین
پیشهاسقف و تاریخ‌نگار

منابع ویرایش

  1. کحاله، عمر رضا (۱۹۹۳). معجم المؤلفین (PDF). ج. ۱. بیروت: مؤسسة الرسالة. ص. ۴۱۸: ۳۱۱۱. دریافت‌شده در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶.