باز کردن منو اصلی

ایل عمرانلو از ایلات و اقوام تُرک زبان است. در شیروان و بجنورد و تعدادی درگلوگاه استان مازندران سکونت دارند.

ایل عمرانلو
کل جمعیت
نواحی با بیشترین جمعیت
مازندران، گلستان
ادیان و مذاهب
اسلام (شیعه)

تیره‌های عمرانلوویرایش

 • خادملو
 • رحیمی
 • اسدی
 • مقصودلو
 • ملک محمودی
 • محمودجانلو
 • اشاقلو
 • گله سری
 • صیدانلو
 • قدملو
 • موجرلو
 • مجرلو
 • امیرخانلو
 • اسپندیارلو
 • نوروزی
 • عظیمی
 • عسکری

منابعویرایش