ایمونوگلوبولین ئی

پادتَن یا آنتی‌بادی (به انگلیسی: antibody) نوعی پروتئین که در دستگاه ایمنی، در پاسخ به حضور پادگن(آنتی‌ژن) خاصی، تولید می‌شود و در خون به گردش درمی‌آید یا در محل تولید تا به پادگن(آنتی‌ژن) (معمولاً اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس ولی گاه حتی بافت طبیعی بدن یا یک ماده غذایی) حمله‌ور شود و آن‌را بی‌زیان سازد . هر پادتن(آنتی‌بادی) یک پادگن (آنتی‌ژن) ویژه را هدف خود تشخیص می‌دهد.

هر آنتی بادی به یک آنتی ژن مخصوص متصل می‌شود مثل اثر متقابل قفل و کلید

ایمونوگلوبولین ئی، یکی از زیرگونه‌های پادتن در پستانداران است. این پادتن در پلاسماسل ها تولید می‌شود و باعث بروز واکنشهای آلرژیک می شود. تولید Ig E با الل های ویژه MHC 2، به خصوص در قسمت DR ارتباط دارد.

The structure of the IgE antibody
The role of mast cells in the development of allergy.
Degranulation processes 1 - antigen; 2 - IgE antibody; 3 - FcεRI receptor; 4 - preformed mediators (histamine, proteases, chemokines, heparin); 5 - granules; 6 - mast cell; 7 - newly formed mediators (prostaglandins, leukotrienes, thromboxanes, PAF)

تقسیم بندیویرایش

پادتن‌ها بر اساس خواص فیزیکی ، شیمیایی و ایمونولوژیکی تقسیم بندی میشوند:

  1. ایمونوگلوبولین ای
  2. ایمونوگلوبولین دی
  3. ایمونوگلوبولین ئی
  4. ایمونوگلوبولین ام
  5. ایمونوگلوبولین جی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

دانشنامه رشد[پیوند مرده].

  • واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی