اینفانته (انگلیسی: Infante) لقبی است که در شبه‌جزیره ایبری (شامل پادشاهی اسپانیا، پادشاهی پرتغال، پادشاهی ناوار، پادشاهی لئون و پادشاهی کستیل) به فرزندان پادشاه داده می‌شد.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
شاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
پرنس بزرگ و پرنسس بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرافین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش