ایوب بن حبیب اللخمی

ایوب بن حبیب اللخمی (انگلیسی: Ayyub ibn Habib al-Lakhmi) سومین والی سرزمین اندلس بوده است.

ایوب بن حبیب اللخمی
ایوب بن حبیب اللخمی
سلطنتامویان
پیشینعبدالعزیز بن موسی
جانشینحر بن عبدالرحمن الثقفی
نام کامل
ایوب بن حبیب اللخمی
پدرحبیب بن اللخمی
دین و مذهباسلام

وی که برادر زاده موسی بن نصیر و پسر عموی عبدالعزیز بن موسی بوده به صورت موقت و به مدت ۶ ماه حکومت کرده و شهر کوردوبا را جایگزین شهر تولدو برای پایتخت کرده است.

منابعویرایش

  • Chalmeta, Pedro: Invasión e Islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus. 439 p. Ed. Mapfre. Madrid, 1994. ISBN 84-7100-626-X
  • Manzano Moreno, Eduardo: Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de al-Andalus. 620 p. Ed. Mapfre. Barcelona, 2006. Ed. Crítica. ISBN 84-8432-674-8
والی پیشین:
عبدالعزیز بن موسی
والی اندلس
ایوب بن حبیب اللخمی
۹۷ هجری (۶ ماه)
والی بعدی:
حر بن عبدالرحمن الثقفی