ای‌ام هرکول

ای‌ام هرکول یک ستاره است که در صورت فلکی زانوزده قرار دارد.

ای‌ام هرکول
{{{تصویر}}}
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی زانوزده
بعد ۱۸h ۱۶m ۱۳.۳۳s
میل ‏ ۰۴.۲″ ۵۲′ ‎+۴۹°
قدر ظاهری (ع) ۱۲.۳۰-۱۵.۷
مشخصات
نوع طیف M4.5
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۱۲ ک.م./ث
جزئیات
نام‌گذاری‌های دیگر
AN 1923.0028, GSC 3533.01105,
X 18149+498
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابعویرایش