ای‌ایکس مار باریک

ستاره

ای‌ایکس مار باریک یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

ای‌ایکس مار باریک
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بعد ۱۲h ۵۲m ۲۴.۲۰s
میل -۲۹° ۱۴′ ۵۶.۰″
قدر ظاهری (ع) ۹.۶ to ۱۴ (variable)
مشخصات
نوع طیف کوتوله سفید + M4/M5:
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۵۴ ک.م./ث
جزئیات
جرم۰.۵۵ ± ۰.۱۵ M
جرم۰.۰۸۵ ± ۰.۰۱۵ M

منابعویرایش