آژاکس

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از ای جکس)

آژاکس یا ایجکس به یکی از موارد زیر اشاره دارد: