بابل میانه

تمدن تاریخی

تمدن بابل یکی از تمدن‌های باستانی حوزهٔ میان‌رودان است. تاریخ تمدن بابل به چند دوره بخش می‌شود؛ دوره بابل میانه از ۱۵۳۰ تا ۶۲۶ پ. م. می‌باشد.

بابل کهن ۱۸۹۴/۱۸۳۰ پ. م. توسط قبایل سامی اموری‌ها بنیان گذاری شد و توسط هیتی‌ها در ۱۵۹۵/۱۵۳۱ پ. م. تسخیر شد و پایان یافت.

سلسله کاسی‌ها ۱۵۳۰ پ. م.ویرایش

در سال ۱۵۳۰ پ.م. سلسله کاسی‌ها به سلطنت جانشینان حمورابی پایان دادند. در سال ۱۴۷۵ پ.م. سپاه کاسی به ریاست گانداش برای فتح بابل حمله کرد و بابل فتح شد. حکومت کاسی‌ها بر بابل ۴۰۰ سال طول کشید.[۱]

سلسله ایلام ۱۱۵۸ پ. م.ویرایش

در سال ۱۱۵۸ پ.م. سپاه ایلام برای فتح بابل حمله کرد و بابل فتح شد و حکومت سلسله کاسی‌ها پایان یافت. شوتروک ناخونته اول شاه ایلام، موفق شد که بابل را تصرف کند. شوتروک ناخونته فرمان به غارت بابل داد و تمام گنجینه‌های آن شهر از جمله لوح مشهور حمورابی را به شوش منتقل کرد.

سلسله آشور ۷۲۹ - ۶۲۶ پ. م.ویرایش

دولت آشور در آغاز تابع بابل بود و یکی از استان‌های کشور بابل بود. آشوری‌ها وقتی که متحد گردیدند از بابل جدا شدند.

پایان دوره بابل میانه ۶۲۶ پ. م.ویرایش

ژنرال نبوپلسر در سال ۶۲۶ پ. م. در بابل به قدرت رسید و این آغاز دوران بابل نو (۶۲۶-۵۳۸ پ. م.) است. امپراتوری جدید بابل کلدانی می‌باشد.

جستارهای وابستهویرایش


منابعویرایش