بادخور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بادخور در معانی زیر به کار می‌رود:

  • بادخور، گونه‌ای پرنده
  • مگس بادخور یا سیرفید، گونه‌ای حشره
  • بادخور (روستا)، روستایی از توابع شهرستان قوچان در استان خراسان شمالی ایران
  • دیسک بادخور، از قطعات خودرو
  • بادخور: فاصله‌ای که میان دو دیواره یا جسم برای جریان یافتن هوا تعبیه می‌شود
  • سطح بادخور: سطحی از ساختمان‌ها یا سازه‌ها است که معمولاً جریان باد به آن برخورد می‌کند.
  • شلوار بادخور: شلوارهای بگی و گشاد