بادقپک سیاه مالاگاسی

بادقپک سیاه مالاگاسی
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: پرستوسانان
تیره: بادقپک
گونه: A. balstoni
نام علمی
Apus balstoni

بادقپک سیاه مالاگاسی (نام علمی: Apus balstoni) نام یک گونه از سرده بادقپک‌ها است.

منابع