باز کردن منو اصلی

بادمجان‌دورقاب‌چین اصطلاح یا ضرب‌المثلی است فارسی که به افراد متملق و چاپلوس اطلاق می‌گردد و بدین وسیله از آنان و رفتار خفت آمیزشان به زشتی یاد می‌شود.

منابعویرایش