بادپرکیسه‌دارها

سرده‌ای از بادپرکیسه‌داران

بادپرکیسه‌دارها (نام علمی: Petaurus) نام سرده‌ای متشکل از ۶ گونه کیسه‌دار درخت‌زی عضو تیره بادپرکیسه‌داران است. این گونه‌ها بومی استرالیا و گینه نو هستند. اعضای این سرده عبارتند از:

منابعویرایش

  • Petaurus, َAnimal Diversity Web, retrieved 5 February 2014