باروق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

باروق می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد